Scrolling Newsflash

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ದಿನಾಂಕ ೧೪-೧೨-೨೦೧೬ರಂದು 
ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ,ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಗದಗ
ಹಾಗೂ
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ನಿ, ಗದಗ ,
ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ನಿ, ಗದಗ
ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಹಾಗೂ
ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ೧೯೩ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ
ದಿನಾಂಕ ೧೪-೧೨-೨೦೧೬ನೇ  ಬುದವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ೧೧-೧೫ಗಂಟೆಗೆ,
ಸ್ಥಳ : ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಂದಿರ,
ಗದಗ
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ :
ಎಸ್.ವ್ಹಿ. ನೆಗಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ, ಮೊ : ೯೭೪೨೦೦೨೬೯೫.
 ಆರ್.ಬಿ. ಹಕ್ಕಂಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಮೊ: ೯೯೦೦೧೬೪೭೨೫.
ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಭೂದಿಹಾಳ : ಮೊ: ೯೯೦೧೭೭೬೫೦೮.
ಶೇಖಣ್ಣ ವೀರಪ್ಪ ಕನ್ಯಾಳ : ೯೮೮೬೮೪೯೮೩೨.

 

 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ

ದಿನಾಂಕ ೧೪-೧೨-೨೦೧೬ರಂದು 
ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ,ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಗದಗ
ಹಾಗೂ
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ನಿ, ಗದಗ ,
ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ನಿ, ಗದಗ
ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಹಾಗೂ
ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ೧೯೩ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ
ದಿನಾಂಕ ೧೪-೧೨-೨೦೧೬ನೇ  ಬುದವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ೧೧-೧೫ಗಂಟೆಗೆ,
ಸ್ಥಳ : ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಂದಿರ,
ಗದಗ
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ :
ಎಸ್.ವ್ಹಿ. ನೆಗಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ, ಮೊ : ೯೭೪೨೦೦೨೬೯೫.
 ಆರ್.ಬಿ. ಹಕ್ಕಂಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಮೊ: ೯೯೦೦೧೬೪೭೨೫.
ಅಮರೇಶ್ವರ ಗುಂಡಪ್ಪ ಭೂದಿಹಾಳ : ಮೊ: ೯೯೦೧೭೭೬೫೦೮.
ಶೇಖಣ್ಣ ವೀರಪ್ಪ ಕನ್ಯಾಳ : ೯೮೮೬೮೪೯೮೩೨.

 

 

 

Go to top