Scrolling Newsflash

" ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶ "

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 06-05-2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು

ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ,

ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ .  ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ

ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.  

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ  :  

ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : 9591260145, 

ಸದಸ್ಯರು : ಕೆ.ಸಿ. ಉಮಾಕಾಂತ : 9916631390, 

ಮಂಜುನಾಥ ಪುರವಂತರ್ : 9844104816,

ಶ್ರೀಧರ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ್ : 9986361233,

ಬಂಕಾಪುರ ಶಿವಣ್ಣ : 9731632008,

ಕಚೇರಿಯ : 08192 -222008

 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 07-05-2017 ರಂದು

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸದಲ್ಲಿ

ವಿವಾಹವಾಗುಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ  ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ,

ಚೇತನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಸಮಾಜದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ: 08192-222008

 

" ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶ "

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 06-05-2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು

ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ,

ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ .  ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ

ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.  

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ  :  

ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : 9591260145, 

ಸದಸ್ಯರು : ಕೆ.ಸಿ. ಉಮಾಕಾಂತ : 9916631390, 

ಮಂಜುನಾಥ ಪುರವಂತರ್ : 9844104816,

ಶ್ರೀಧರ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ್ : 9986361233,

ಬಂಕಾಪುರ ಶಿವಣ್ಣ : 9731632008,

ಕಚೇರಿಯ : 08192 -222008

 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 07-05-2017 ರಂದು

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸದಲ್ಲಿ

ವಿವಾಹವಾಗುಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ  ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ,

ಚೇತನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಸಮಾಜದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ: 08192-222008

 

 

" ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶ "

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 06-05-2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಧು-ವರರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು

ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ,

ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ .  ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ

ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.  

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ  :  

ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : 9591260145, 

ಸದಸ್ಯರು : ಕೆ.ಸಿ. ಉಮಾಕಾಂತ : 9916631390, 

ಮಂಜುನಾಥ ಪುರವಂತರ್ : 9844104816,

ಶ್ರೀಧರ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ್ : 9986361233,

ಬಂಕಾಪುರ ಶಿವಣ್ಣ : 9731632008,

ಕಚೇರಿಯ : 08192 -222008

Go to top